Strategija razvoja (2014.-2020.)

Sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. svaka država članica EU obvezna je podnijeti Partnerski sporazum kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Izrada kvalitetnih i sveobuhvatnih programskih dokumenata jedan je od ključnih elemenata za učinkovito korištenje sredstava Europske unije, koji će biti dodijeljeni Republici Hrvatskoj. Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura.

Procesom programiranja odgovara se na pitanje koji dijelovi nacionalne strategije će se moći financirati iz fondova EU, odnosno operativnim programima se određuju prioriteti za sufinanciranje iz fondova EU. Svaka jedinica regionalne i područne samouprave ima obvezu izraditi strateški dokument (Strategija razvoja 2014.-2015. koja odgovara vremenskom periodu djelovanja dokumenta Europa 2020.) koji se može povezati sa Operativnom planovima odnosno Nacionalnom strategijom.

Strategija razvoja  je dugoročni temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti JL(R)S, Strategijom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Budući da Strategija razvoja nije samo dokument nego je to proces, način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj JL(R)S, usvajanje ovog dokumenta nije završetak jednog pothvata, nego tek prvi korak u zajedničkom naporu prema ostvarivanju ciljeva koje JL(R)S želi, koje može i koje treba ostvariti.