Strategija i kriteriji raspodjele i pravdanja sredstava

Prilikom raspodjele proračunskih sredstava mora se voditi računa, između ostalih, o poštivanju sljedećih zakona:

  • Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02);
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13);
  • Zakon o proračunu (NN 136/2012);
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10);
  • Zakon o računovodstvu (NN 109/07, 54/13).

Svake godine prilikom raspodjele sredstava iz proračuna:

  • u sportu,
  • kulturi
  • i ostalim nevladinim udrugama (civilno društvo)

dovodi se u sumnju ispravnost i pravednost raspodjele.

Udruge u svojim financijskim planovima uvijek traže znatno više sredstava od stvarno potrebnih očekujući da neće dobiti traženi iznos prilikom smanjenja potraživanja, a kako bi dobili onoliko koliko im je potrebno.

U takovoj raspodjeli netko uvijek prođe bolje, a netko je „zakinut“. Da bi se ovakva vrsta problematike izbjegla, predlaže se stoga način, odnosno sustav raspodjele sredstava, koji bi za sve udruge bio transparentan, te zakonodavno ispravan.

Neophodno je donijeti kriterije kao i sustav koji će omogućiti pravednu dodjelu i praćenje navedenih sredstava.