Otklanjanje nepravilnosti

Otklanjanje slabosti i nepravilnosti

Otklanjanje slabosti i nepravilnosti podrazumijeva otklanjanje nepravilnosti iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u onim pitanjima na koje se dao odgovor NE ili DJELOMIČNO temeljem plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Nepravilnosti se otklanjaju izradama odluka i procedura kako je navedeno u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Nakon izrađenih procedura i odluka izrađuje se Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima koje se predaje uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za iduću godinu.