OHSAS 18001:2007

Područje primjene

OHSAS norma specificira zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti te omogućuje organizaciji kontrolu vlastitih OH&S rizika i poboljšavanje performansi OH&S sustava.
Norma ne utvrđuje kriterije uspješnosti OH&S sustava niti daje detaljne specifikacije za uspostavljanje sustava upravljanja.

Ova OHSAS norme se može primijeniti na svaku organizaciji koja želi:

a) uspostaviti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti (OH&S) kako bi eliminirala ili smanjila rizike za zaposlene i ostale zainteresirane strane koji mogu biti izloženi opasnostima vezanim uz aktivnosti organizacije,
b)  implementirati, održavati i trajno poboljšavati OH&S sustav,
c)  osigurati usklađenost sa svojom OH&S politikom,
d)  demonstrirati usklađenost sa ovom OHSAS normom putem:

  • vlastite izjave o sukladnosti s ovom normom,
  • traženja potvrde o vlastitoj izjavi o sukladnosti od zainteresirane strane, na primjer kupca, ili
  • traženja potvrde o vlastitoj izjavi o sukladnosti od neke vanjske organizacije, ili
  • traženja certifikacije / registracije vlastitog OH&S sustava od vanjske organizacije.

Svi zahtjevi ove OHSAS norme pisani su s namjerom da budu uključeni u bilo koji OH&S sustav. Stupanj primjene će zavisiti o faktorima kao što su OH&S politika organizacije, priroda njenih aktivnosti, te rizici i složenost njenih radnih operacija.

Ova OHSAS norma ima namjeru obraditi zaštitu zdravlja i sigurnosti, a ne želi dirati druga područja zaštite zdravlja i sigurnosti, kao što su sportski i ostali programi za poboljšanje stanja zaposlenih, zaštita proizvoda, imovine ili utjecaja na okoliš.