Izvješće o stanju u prostoru

Sukladno  „Zakonu o prostornom uređenju“ („Narodne novine“ broj 153/13) jedinice lokalne (regionalne) samouprave dužne su donijeti Izvješće o stanju u prostoru.

Sadržaj i metodologija  izrade navedenog Izvješća definirana je Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru izdanih od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Pravilnikom i navedenim Zakonom je definirano da Izvješća izrađuju na razini velikog grada, grada i općine u odnosu na županijski prostorni plan, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru velikog grada, grada i općine, prethodno izvješće o stanju u prostoru i dokumente prostornoga uređenja velikog grada, grada i općine.