Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
 
Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, te Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 78/11, 106/12 i 130/13, želimo Vas podsjetiti o Vašoj zakonskoj obvezi, sastavljanja nove IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI za razdoblje od 01.01.2013. – 31.12.2013.
Podsjećamo da  popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti podliježe sankcijama ukoliko se ne preda u zakazanom roku. Čelnik proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna mora do 28. veljače 2014. dostaviti gotovu Izjavu ili Izvjesće nadležnom ministarstvu koje onda provjerava sadržaj, kao i čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače 2014. predaje Izjavu načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne samouprave. Čelnik  jedinice lokalne i područne samouprave dostavlja do 31.03.2014. Izjavu Ministarstvu financija.
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA
 
Također se približava datum predaje GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O NEPRAVILNOSTIMA za razdoblje od 01.01.2013. – 31.12.2013. sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (čl. 15. Stavak 2. tog naputka),  tj. 31.ožujak 2013.god., a koji ste obvezni Vi kao imenovana osoba predati nadležnoj  ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija (odjel za kontrolu i nadzor).

Prijavnicu za izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnje izvješće o nepravilnostima preuzmite OVDJE.

Naše reference garancija su kvalitetnog i odgovornog ispunjavanja konzultantskih usluga.

EKO-VET TIM