ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije.

Obuhvaća osnovne procesa unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje i sl.), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:

  • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces,
  • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
  • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe procesa,
  • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
  • poboljšavanje procesa.

Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.