ISO standardi

EKO-VET Proizvodnja d.o.o. je specijalizirana tvrtka  koja vrši uslugu implementacije i održavanja zahtjeva za sigurnost hrane, upravljanje okolišem i kvalitetom, zdravljem i sigurnošću, akreditacije inspekcijskih službi i laboratorija, edukacije osoblja iz područja suvremenog poslovanja, menadžmenta i metoda donošenja poslovnih odluka kao i sustava financijskog upravljanja i kontrole, te praćenja zakonskih zahtjeva. U ovom dijelu smatramo se jednom od najjačih nacionalnih tvrtki.

U prvom kvartalu 2011. godine menadžeri EKO-VET Proizvodnje d.o.o. potpisali su ugovore sa otprilike 200 tvrtki raznih profila i s područja cijele zemlje za implementaciju svih vrsta sustava. Tokom ostatka godine broj sklopljenih ugovora se udvostručio s obzirom na djelatnosti i veličinu.

Što je ISO?

  • ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) je svjetska federacija nacionalnih tijela za normizaciju (ISO članice)
  • Rad na pripremanju međunarodnih normi uobičajeno se provodi kroz aktivnosti ISO tehničkih odbora
  • Svaka članica koja ima interes o predmetu za koji je uspostavljen tehnički odbor ima pravo biti zastupljena u odboru
  • Međunarodne organizacije, vladine ili nevladine, povezane s ISO također sudjeluju u radu. ISO usko surađuje s Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (IEC) po svim pitanjima elektrotehničke normizacije
  • Sustavi upravljanja prema normama ISO zanimljivi za EKO-VET klijente:
  • ISO 9001:2008 sustavi upravljanja kvalitetom - zahtjevi
  • ISO/IES 17020:2004 opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
  • ISO 14001:2004 zahtjevi sustava upravljanja okolišem
  • HACCP sustav za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane