HACCP

HACCP sustav podrazumijeva proces analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka koji obuhvaća cijeli niz preventivnih postupaka s krajnjim ciljem – osiguravanje zdravstveno ispravne hrane tj. sustav samokontrole kao i kvalitete kojom se osigurava neškodljivost hrane u skladu sa propisanim zakonom te pravilnicima.

Subjekti u poslovanju s hranom imaju zakonsku obvezu (od 01.01.2009.) uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima HACCP-a što znači da je uvođenje HACCP sustava obveza svih koji rade s hranom. To su:

  • ugostiteljski objekti (hoteli, restorani, catering objekti, restorani i dr.)
  • slastičarne i pekarnice
  • mesnice
  • trgovine
  • objekti društvene prehrane (menze, domovi, dječji vrtići, škole i dr.)

 

Zakonska regulativa:

Zakon o hrani 46/07, Pravilnik o higijeni hrane NN 99/07, Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom NN 125/08