Stručno osposobljavanje za Koordinatora FMC-a i Osobu za nepravilnosti

Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. u suradnji sa Visokim učilištem Effectus održala je zadnje ovogodišnje dvodnevno stručno osposobljavanje za Koordinatora FMC-a i Osobu za nepravilnosti.

Cilj stručnog osposobljavanja bio je omogućiti transparentnije i efikasnije poslovanje organizacije bez nepravilnosti, a bilo je namijenjeno zaposlenima u Jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave, kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te u trgovačkim društvima u vlasništvu RH ili JLP(R)S.

Sa zadovoljstvom i ovaj put možemo reći da smo održali uspješan ciklus školovanja, a polaznici su stekli određene kompetencije koje su potrebne radi učinkovitog, djelotvornog i zakonitog obavljanja funkcije Koordinatora FMC-a i Osobe za nepravilnosti.

Kompetencije koje su polaznici stekli su sljedeće:

Koordinator FMC-a:

  • Praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sustava unutarnje kontrole (FMC) u organizaciji
  • Izrada procesne orijentacije organizacije
  • Izrada registra rizika i procjenjivanje rizika u organizaciji
  • Koordiniranje razvoja i provedbe programa unutarnje kontrole u organizaciji
  • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji u organizaciji
  • Osiguravanje da su zaposlenici upoznati s primjenjivim politikama te da dobivaju odgovarajuću izobrazbu u području unutarnje kontrole u organizaciji
  • Izvješćivanje prema zahtjevima unutarnjih i vanjskih korisnika

Osoba za nepravilnosti:

  • Uočavanje i prijavljivanje nepravilnosti u organizaciji
  • Slanje nepravilnosti u daljnju proceduru

Po samom završetku školovanja, polaznici školovanja pisali su pismeni ispit, čime su stekli uvjete za izdavanje CERTIFIKATA na hrvatskom i engleskom jeziku.

Zahvaljujemo se svim sudionicima školovanja.