Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija

Prema novom Pravilniku o sustavu FMC-a te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, u Zagrebu 08. veljače 2016. godine, održan je prvi ovogodišnji seminar/radionica.

Tema seminara/radionice obrađena je kroz različite aspekte. Govorilo se o novim zakonskim regulativama neprofitnih organizacija, tko su obveznici samoprocjene, koji su rokovi za provođenje samoprocjene te što je Sustav financijskog upravljanja i kontrole-FMC.

Cilj seminara/radionice bio je upoznavanje polaznika sa provođenjem samoprocjene, odnosno popunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija, koji se provodi po prvi puta za 2015. godinu. Upitnik se sastoji od 35 pitanja iz područja Planiranja, Izvršavanja i računovodstva, Procedura financijskog poslovanja te Izvještavanja. Svaki polaznik seminara/radionice upoznat je sa važnosti pitanja iz Upitnika prema kojima se provodi samoprocjena rada sustava.

Interes za seminar/radionicu bio je velik, a prema povratnim informacijama nije izostalo zadovoljstvo polaznika, gdje su se kroz diskusiju otklonile nejasnoće na navedenu temu.