Osvrt na održani treći ciklus seminara o Upravljanju imovinom

Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. održala je seminar na temu Softver za upravljanje imovinom. Seminar je održan u slijedećim gradovima: Osijek, Zagreb i Split od 16. do 18. ožujka 2016. godine. Stručni predavač seminara bio je dr. Željko Krpan, čije je iskustvo sa preko 700 subjekata u različitim državama.

Teoretski dio seminara obrađen je kroz različite aspekte pa se tako govorilo o pravnim okvirima, analizi postojećeg stanja, stvaranju baze podataka tj. registra nekretnina, ABC klasifikaciji imovine te samim koracima u upravljanju imovinom. Potrebno je posebno istaknuti da se praktični dio seminara na kojem su sudjelovali svi polaznici, odnosio i na razmjenu iskustva i problematike po pitanju imovine. Zasigurno je praktična prezentacija Softvera za upravljanje imovinom izazvala veliki interes i zanimanje polaznika. Sve stavke softvera za upravljanje imovinom su detaljno razrađene prema podatcima na stvarnom primjeru klijenta, kojem smo softver implementirali te su polaznici imali posebnu priliku i privilegiju obogatiti svoje znanje.

U drugom dijelu seminara, polaznici seminara su postavljali pitanja predavaču, a taj dio je bio posebno interesantan polaznicima seminara, jer su mogli dobiti konkretne odgovore na stvarne probleme s kojima se susreću po pitanju imovine. Polaznici seminara također su pokazali veliki interes i za druge projekte koje nudimo.

Putem seminara ostvarena je dobra poslovna suradnja s našim klijentima s kojima ćemo i dalje biti u kontaktu, kako bi im pružili svu potrebnu pomoć, te se nadamo i ubuduće ovakvim uspješnim ciklusima seminara.