Održan seminar u Zagrebu i Splitu

Obzirom na veliko zanimanje koje vlada za naše seminare, održali smo još jedan izuzetno uspješan seminar na temu „Softver za upravljanje imovinom“. Seminar je bio namijenjen za Ministarstva, fondove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za sva javna tijela, koja upravljaju određenom imovinom.

Sama realizacija seminara bila je popraćena Power Point prezentacijom, prezentacijom softverskog rješenja uz prikaz softvera te diskusijama s predavačima. Svakom polazniku seminara također su osigurani bili i prezentacijski materijali te su po završetku dobili Uvjerenje o usavršavanju.

Veliki interes koji se pobudio, među polaznicima seminara je predstavljanje samog softverskog rješenja za upravljanje imovinom. Kako bi se olakšalo upravljanje, od velike je važnosti raspolaganje potpunim i cjelovitim informacijama, čime se može izravno utjecati na efikasnost i razvoj imovine, a time i cijele organizacije. Briga o upravljanju imovinom je važna, jer ona ima izrazit utjecaj na produktivnost i profitabilnost. Naime, korištenjem softverskog rješenja, polaznici seminara uvidjeli su koliko se olakšava sam proces upravljanja imovinom te koliko je takav način upravljanja zapravo učinkovit.

Putem seminara ostvarena je dobra poslovna suradnja s našim klijentima s kojima ćemo i dalje biti u kontaktu, kako bi im pružili svu potrebnu pomoć.