Održan Refresher seminar i recertificiranje

S nastupanjem izmjena u zakonima, procedurama te u samom informatičkom području, Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. organizirala je jednodnevni Refresher seminar, za sve svoje polaznike školovanja, koji su željeli utvrditi i proširiti svoje znanje te se upoznati sa svim promjenama koje su nastupile tijekom vremena.

Obzirom na izuzetno veliki odaziv, koji se pokazao od strane polaznika, jasno se mogla uvidjeti činjenica koliko je bitno pratiti izmjene i trendove na tržištu te biti u korak sa svim izazovima koji nam se pružaju u poslovnom okruženju.

Tijekom seminara, kroz aktivne diskusije sa predavačima, također su se postavljala i raznolika pitanja iz prakse od strane polaznika, a po samom završetku seminara pisao se pismeni ispit. Vjerojatno se pitate zašto se pisao pismeni ispit ako se proširivalo postojeće znanje? Pisanjem pismenog ispita polaznici seminara mogli su jasno utvrditi kolikom količinom znanja raspolažu iz područja školovanja koje su odabrali te uvidjeti moguće propuste kojima nisu pridavali veliku pozornost. 

U sklopu Refresher seminara u suradnji sa Effectus učilištem – visoka škola za financije i pravo, omogućeno je također i recertificiranje. Recertificiranje se odnosilo na sve polaznike školovanja, koji su odslušali naše cikluse predavanja, položili pismeni ispit te ostvarili pravo na izdavanje certifikata, ukoliko je istekao period od 3 godine od datuma izdavanja prvog certifikata.