Uspješno organiziran seminar kroz suradnju Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Eko-Vet Grupacije

Eko-Vet Grupacija omogućuje stručne i kvalitetne edukacije u okviru samog obuhvata djelatnosti svojim klijentima. Isto tako kontinuirano održava dobar poslovni odnos s klijentima te se prilagođava njihovim zahtjevima. Po pitanju tih zahtjeva svakako su i individualno organizirane radionice, seminari ili edukacije.

Stoga je dana 10.06.2015. godine na inicijativu Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. održan seminar aktualne teme: Neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija (Krizno komuniciranje). Prepoznavši važnost komunikacije i bitan alat budućnosti, Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. osigurala je uvjete za održavanje seminara i oformila čelne ljude u odjelima financija, nabave i računovodstva, pod stručnim vodstvom Eko-Vet Grupacije.

Kroz petosatni program obrađene su teme:

 • Osnove uspješne komunikacije
 • Prepreke uspješnoj komunikaciji
 • Odnos verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije
 • Kanali neverbalne komunikacije
 • Osobine paraverbalne komunikacije
 • Naglasci u paraverbalnoj komunikaciji
 • Pitanja kao osnova komunikacije
 • Poboljšavanje komunikacije paraverbalnim znakovima
 • Paralingvistički znakovi
 • Brzina, ritam, jačina i boja glasa
 • Artikulacija, melodija, jasnoća i smijeh
 • Količina riječi, kolokvijalni izrazi i žargon
 • Paraverbalna komunikacija u telefonskom razgovoru
 • Paraverbalna obilježja elektroničke komunikacije