Seminar Strateški plan - osnova strateškog razmišljanja

Temeljem stupanja na snagu  novog  Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15), čiji su obveznici JLRS, proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva u vlasništvu RH ili JLRS započeo je novi ciklus seminara vezan na tu temu. Jedan od njih je i Strateški plan s kojim smo započeli dodatne edukacije naših klijenata, budući da novi zakon napominje poveznicu samog sustava unutarnje kontrole i strateškog plana.

Kako biste imali učinkovit i djelotvoran sustav unutarnje kontrole treba uskladiti  sam strateški plan s financijskim planom/proračunom. Rukovoditelj je odgovoran za realizaciju poslovnih ciljeva u skladu sa strateškim planom, proračunom i u skladu sa zakonima i drugim propisima. Toj temi smo se detaljnije posvetili na seminaru, gdje je pojašnjeno samo značenje strateškog plana, bitni elementi od koji se isti sastoji te koja je svrha samog dokumenta. Prisustvovanjem na seminaru polaznici su dobili Uvjerenje o usavršavanju kao dokaz svega naučenog.

Seminar je bio namijenjen svim javnim tijelima koji su prepoznali priliku za dodatnim znanjem koje im Eko-Vet Proizvodnja  d.o.o. pruža svojim kontinuirano uspješnim edukacijama. Seminari su se održali u Zagrebu i Splitu krajem rujna.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju svim polaznicima i pozivamo Vas i na slijedeće cikluse seminara i školovanja.

Za sve upite i informacije slobodno nas kontaktirajte.