Održan seminar „ALAT BUDUĆNOSTI: neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija“

Održan seminar „ALAT BUDUĆNOSTI: neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija“
(KRIZNO KOMUNICIRANJE)

Kako bi uz pomoć komunikacije došli do željenih ciljeva i uz nas izgradili stručni autoritet Eko-Vet Grupacija u suradnji s OscarEdukos organizirala je seminar na navedenu temu.

Dobra i efikasna komunikacija neophodan je dio, kako ljudskih odnosa tako i uspješnog poslovanja. Efikasna komunikacija potrebna je na različitim razinama i različitim aspektima. Uspjeh u poslovanju uvelike zavisi od načina na koji komunicirate i kojim putem ga usmjeravate i kako će se razgovor odvijati.

Obuhvaćene teme na seminaru bile su: osnove uspješne komunikacije, način komuniciranja, odnos verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije, pitanja kao osnova komunikacije, poboljšanje komunikacije paraverbalnim znakovima, brzina i boja glasa.

Seminari su se održali u Zagrebu i Zadru te je svim sudionicima izdano Uvjerenje o usavršavanju. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim polaznicima na iskazanom povjerenju. Nadamo se da smo Vas usmjerili na bitne osnove uspješne komunikacije.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i na sljedećim ciklusima seminara paraverbalne komunikacije, kako bi povećali kvalitetu komunikacije unutar same organizacije i izvan nje.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve daljnje upite.