Održan sastanak koordinacije LAG-ova Primorsko-goranske županije u 2015.

S obzirom na izmjene zakonske regulative u javnom sektoru, a koja se prvenstveno odnosi na Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), dana 15. siječnja 2015. godine, u sklopu sastanka koordinacije LAG-ova Primorsko-goranske županije, upriličena je prezentacija od strane predstavnika EKO-VET Proizvodnje d.o.o., kako bi se navedena tematika pobliže pojasnila prisutnima.

Sastanak koordinacije održao se u Delnicama, u Maloj Vijećnici Grada Delnica s početkom u 11:00 sati. Na sastanku su bili prisutni LAG-ovi s područja Primorsko-goranske županije, i to: LAG Terra Liburna, LAG Vinodol, LAG Kvarnerski otoci, te LAG Gorski kotar, kao organizator sastanka.

Sudionike skupa, u ime domaćina, pozdravio je gradonačelnik Grada Delnica, Ivica Knežević, koji je svim prisutnima poželio i dobrodošlicu. Dobrodošlicu je izrazio i saborski zastupnik Nenad Pleše, koji je podržao rad LAG-ova i ponudio svoju pomoć i podršku u budućem radu, te voditeljica LAG-a Gorski kotar, Svjetlana Jedriško Kasunić.

Kako je prethodno navedeno, jedna od tema skupa je bio i Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), a s obzirom na spoznaju da je navedeni Zakon u direktnoj vezi sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), temeljem dosadašnje prakse i naučeni iskustvom značenja sustava financijskog upravljanja i kontrola, predočena je važnost uspostave spomenutog sustava kao primjer dobre prakse učinkovitog financijskog poslovanja, ali i kao načina za poboljšanje transparentnosti i zakonitosti u poslovanju.

Obzirom da je od 2015. godine Ministarstvo financija najavilo pojačane kontrole o provedbi istog, vrlo je bitno da se obveznici Izjave o fiskalnoj odgovornosti na vrijeme informiraju i obuče o navedenom. Predstavnici EKO-VET Proizvodnje d.o.o. prezentirali su programsko riješenje za implementaciju sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC), upravljačku alatku, koja poboljšava učinkovitost i točnost poslovanja, što olakšava rad zbog zahtjeva Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14). Budući da je prethodno uspostavljena uspješna suradnja sa pojedinim jadranskim LAG-ovima, koji su obučili svoje djelatnike za voditelje FMC-a sukladno certifikatu priznatom od strane EU, dan je prijedlog da se i LAG-ovi sa područja Primorsko-goranske županije odluče o istom.