Održan po prvi puta seminar „Softver za upravljanje imovinom“

Radi dugoročnog osiguranja, učinkovitog i transparentnog raspolaganja imovinom, Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. održala je seminar na temu Softver za upravljanje imovinom.

Osnovna tema seminara obrađena je kroz različite aspekte pa se tako govorilo o pravnim okvirima, analizi postojećeg stanja, stvaranju baze podataka  tj. registar nekretnina, ABC klasifikaciji imovine te samim koracima u upravljanju imovinom.

Sam cilj seminara bio je upoznavanje sa softverskim rješenjem upravljanja imovinom, te njegovim prednostima korištenja u svakodnevnom poslovanju, evidenciji imovine kao i izvještavanju kroz različite parametre o stanju imovine (vrijednost imovine, trošak imovine, struktura imovine, površina imovine...). Iz svega navedenog proizlazi Strategija upravljanja imovinom kao ključna odrednica kvalitetnog gospodarenja i alokacije resursa.

Seminar je održan u Osijeku, Zagrebu i Splitu, kako bi svim polaznicima seminara lokacijski bio pristupačan. Svaki polaznik seminara dobio je Uvjerenje o pohađanju tj. prisustvovanju na seminaru. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim polaznicima na iskazanom povjerenju.

Interes za seminar bio je velik, što su prepoznale i čelne institucije za državnu imovinu, budući da popisivanje imovine nikad nije dosljedno i cjelovito napravljeno.  Nadamo se kako smo Vam uspjeli pomoći vezano za sve Vaše upite i nejasnoće na navedenu temu i uvijek nas naknadno možete kontaktirati.

Ovom prilikom pozivamo i sve koji zbog različitih poslovnih i drugih obveza nisu bili u mogućnosti prisustvovati seminaru, da nam se pridruže dana 17.12.2015. u Zagrebu na istom seminaru.