Odličan zadnji ovogodišnji seminar na temu Softver za upravljanje imovinom 2015.

U organizaciji Eko-Vet Proizvodnje d.o.o. 17. prosinca 2015. u hotelu Holiday u Zagrebu organiziran je jednodnevni seminar na temu Softver za upravljanje imovinom. Održavanjem seminara ujedno završava i posljednji ciklus ovogodišnjih edukacija.

Eko-Vet Tim uspješno je uspio animirati sudionike iz cijele Hrvatske, te je na seminarima, na navedenu temu, prisustvovao izuzetno veliki broj polaznika. Interesi za seminare su bili veliki, jer rješavanje problema, odnosno elementarno popisivanje imovine, koje nikad nije dosljedno i cjelovito napravljeno, predočeno je na seminarima.

Predavač je bio gospodin dr. Željko Krpan, čije je iskustvo sa preko 700 subjekata u različitim državama. U svom predavanju gospodin dr. Željko Krpan objasnio je cjelokupan proces upravljanja imovinom.

Osnovna tema seminara obrađivana je kroz pravni okvir, analizu postojećeg stanja, stvaranju baze podataka tj. registra nekretnina, ABC klasifikacije imovine te samim koracima u upravljanju imovinom. Sam cilj seminara bio je upoznavanje sa softverskim rješenjem upravljanja imovinom te njegovim prednostima korištenja u odnosu na ručno popisivanje imovine. U drugom djelu seminara koji je bio posebno interesantan, polaznici seminara su postavljali predavaču pitanja, jer su mogli dobiti konkretne odgovore na probleme s kojima se susreću u samom procesu upravljanja imovinom.

Zahvaljujemo se prisutnima na prepoznavanju kvalitete koju nudi Eko-Vet Tim te ćemo i dalje inicirati zanimljiv, slikovit i praktičan pristup svim temama seminara koje Vam priređujemo u idućoj poslovnoj godini.