Novi ciklus jednodnevnih seminara...

Dvije aktualne teme:

 • Seminar na temu „Neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija“ organizira se 24.03.2015., a seminar na temu „Zakon o pravu na pristup informacijama“ organizira se 25.03.2015. godine
 • Seminari počinju u 10:00 sati u zagrebačkom hotelu Holiday
 • Pozivamo sva zainteresirane da se pridruže seminaru, a detaljnije informacije možete pronaći klikom na opciju „Više...“

Jednodnevni seminari - aktualne teme

Ponovno organiziramo seminare i to:

24.03.2015. „NEVERBALNA, VERBALNA I PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA (KRIZNO KOMUNICIRANJE)
25.03.2015. „ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA”

Seminari se održavaju sa početkom u 10:00 sati u HOTELU HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB

Program seminara „Neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija”:

 • Osnove uspješne komunikacije
 • Prepreke uspješnoj komunikaciji
 • Odnos verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije
 • Kanali neverbalne komunikacije
 • Osobine paraverbalne komunikacije
 • Naglasci u paraverbalnoj komunikaciji
 • Pitanja kao osnova komunikacije
 • Poboljšavanje komunikacije paraverbalnim znakovima
 • Paralingvistički znakovi
 • Brzina, ritam, jačina i boja glasa
 • Artikulacija, melodija, jasnoća i smijeh
 • Količina riječi, kolokvijalni izrazi i žargon
 • Paraverbalna komunikacija u telefonskom razgovoru
 • Paraverbalna obilježja elektroničke komunikacije

Kotizacija za seminar: 1.000,00 kn
__________________________________________________________________________

Program seminara „Zakon o pravu na pristup informacijama”:

 • Kako imenovati i razriješiti Službenika za informiranje?
 • Obveze tijela javne vlasti
 • Ograničenja prava na pristup informacijama
 • Postupovne odredbe
 • Službenik za informiranje kroz odgovornosti i ovlasti
 • Nadzor nad provedbom Zakona
 • Izvješćivanje Povjerenika
 • Prekršajne odredbe

Kotizacija za seminar: 980,00 kn

Svoj dolazak možete potvrditi ispunjavanjem prijavnice te slanjem iste na e-mail: abenjak@ekovet.hr

Veseli nas da ćete nam se pridružiti!

Prijavnicu preuzmite OVDJE.