Seminar: neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija (krizna komunikacija)

najnovije-3

Kako uspješno komunicirati?

 • Organiziramo nove cikluse seminara s vrlo zanimljivim i traženim temama prema istraživanjima tržišta.
 • Svaki kontakt polazi od komunikacije. Uspjeh u poslovanju uvelike zavisi od načina na koji komunicirate i kojim putem usmjeravate i kako će se razgovor odvijati.
 • Prepoznajte na vrijeme važnost komunikacije kao neizostavan alat u upravljanju i pridružite se seminaru!


Alat budućnosti: neverbalna,verbalna i paraverbalna komunikacija
(KRIZNO KOMUNICIRANJE)

Neverbalna,verbalna i paraverbalna komunikacija u radnoj sredini i paraverbalne poruke su način na koji izgovaramo riječi, odnosno, to su brzina, ritam, jačina i druge osobine glasa. Paraverbalne poruke, jednako kao i neverbalna komunikacija, sugovornicima šalju vrlo jasnu poruku bez obzira na stvarno značenje izgovorenih riječi. Istraživanja su pokazala da paraverbalnoj komunikaciji pripada čak 38% ukupne komunikacije. Osjećaji, napetost, smirenost i uzbuđenost našem govoru daju posebne karakteristike koje slušatelji puno snažnije doživljavaju i kojima vjeruju više nego verbalnim porukama. Iz paraverbalnih poruka možemo osjetiti emocije govornika čak i ako ne razumijemo niti riječi jezika kojime govori. Vještine paraverbalne komunikacije i paraverbalnih poruka neizostavan su svakodnevni alat menadžera, voditelja organizacijskih jedinica, voditelja projekata, internih i eksternih auditora, poslovnih tajnica i svih zaposlenika koji u svom radu svakodnevno komuniciraju i dolaze u kontakt sa suradnicima, kolegama i poslovnim partnerima bilo direktno, bilo telefonskim ili elektroničkim putem.

Program seminara:

 • Osnove uspješne komunikacije
 • Prepreke uspješnoj komunikaciji
 • Odnos verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije
 • Kanali neverbalne komunikacije
 • Osobine paraverbalne komunikacije
 • Naglasci u paraverbalnoj komunikaciji
 • Pitanja kao osnova komunikacije
 • Poboljšavanje komunikacije paraverbalnim znakovima
 • Paralingvistički znakovi
 • Brzina, ritam, jačina i boja glasa
 • Artikulacija, melodija, jasnoća i smijeh
 • Količina riječi, kolokvijalni izrazi i žargon
 • Paraverbalna komunikacija u telefonskom razgovoru
 • Paraverbalna obilježja elektroničke komunikacije


SEMINAR SE ODRŽAVA sa početkom u 10:00 sati

 • 24.02.2015. HOTEL SILVER, Martina Divalta 84, OSIJEK
 • 25.02.2015. HOTEL HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB
 • 26.02.2015. ŽUPANIJSKA KOMORA ZADAR, Špire Brusine 16, ZADAR
 • 27.02.2015. OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, STON

Kotizacija za seminar: 1.000,00 kn

Svoj dolazak možete potvrditi ispunjavanjem prijavnice te slanjem iste na e-mail: abenjak@ekovet.hr

Veseli nas da ćete nam se pridružiti!

Prijavnicu preuzmite OVDJE.