Softver za test razmjernosti

KUPITE SOFTVER ZA TEST RAZMJERNOSTI IZ ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

NAMJENA:
Softver za test razmjernosti Vam koristi da lako izdajete rješenja u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Također, ovaj softver Vam omogućava da automatski imate i arhivu svih izdanih rješenja.

AUTOMATIZIRAJTE IZDAVANJE RJEŠENJA O DAVANJU INFORMACIJA!

Prvenstveno treba naglasiti kako se spomenuti test provodi isključivo u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za uskratu informacije, odnosno kada se informacija koju posjeduje tijelo javne vlasti nalazi u kategoriji izuzetaka od prava na pristup informacijama.  Dakle, prije nego što tijelo javne vlasti odluči odbiti rješenjem zahtjev za pristup informacijama zbog postojećeg izuzetka, potrebno je provesti spomenuti test.

Test razmjernosti služi za provjeru da li informacija koju je korisnik tražio u svojem zahtjevu nije u sukobu sa:

  • Zakonom o kaznenom postupku
  • Zakonom o tajnosti podataka
  • Statutom, normativnivnim aktima tijela javne vlasti
  • Općim poreznim Zakonom
  • Zakonom o zaštiti osobnih podataka
  • Zakonom o pravu na pristup informacijama
  • Međunarodnim ugovorima
  • Pravom na intelektualno vlasništvo

Odnosno svime onime čime bi izdavanje informacije bilo u sukobu sa zakonskom regulativom, osobnim podacima ili drugima aktima.

Ukoliko je tražena informacija u sukobu sa gore navedenim, izdaje se rješenje gdje se konkretno navodi zbog kojeg razloga se informacija ne može izdati. Ovo se određuje tako što se u upitniku koji se dobija uz softver, obilježi sa čime je informacija u sukobu, jednostavnim klikom na "NE". Zatim se rješenje izdaje automatski iz softvera.

Ukoliko se informacija izdaje u upitniku nema nijednog odgovora "NE".

Također, softver daje i dnevnik proslijeđenih infomacija i dnevnik ograničenja izdavanja informacija i cijeli softver je općenito arhiva izdanih i ograničenih izdavanja informacija.

Cijena Softvera za test razmjernosti iznosi 1.000,00 kuna.

Prijavnicu za kupnju Softvera preuzmite OVDJE.