Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima za 2017. godinu

SEVOI GRUPACIJA Vas poziva da nam se obratite, bilo kao odgovorna osoba institucije (što je Vaša zakonska odgovornost), bilo kao voditelj FMC (unutarnje financijske kontrole), osoba za nepravilnost ili voditelj odjela računovodstva, u svim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, korisnicima državnog, županijskog, gradskog ili općinskog proračuna te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedne, odnosno više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi izrade zakonski definirane:

1. IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, NN 19/14) te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13,19/15 i 119/15),želimo Vas podsjetiti o Vašoj zakonskoj obvezi, sastavljanja nove Izjave o fiskalnoj odgovornostiza razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017.

Naši savjetnici kontaktiraju Vas telefonskim putem te s njima prolazite svako pitanje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a nakon toga pristupaju izradi potrebnih dokumenata:

 1. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima po Akcijskom planu za 2016. godinu
 2. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (75 pitanja za JLP(R)S i 33 pitanja za trgovačka društva) za 2017. godinu
 3. Izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za svako područje za 2017. godinu
 4. Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
 5. Izrada obrasca mišljenja unutarnjeg revizora za 2017. godinu
 6. Izrada upitnika samoprocjene (GIFUIK) za korisnike koji su obvezni

Po završetku obrade svaki korisnik dobiva gotove dokumente Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa pripadajućim prilozima.

2. GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O NEPRAVILNOSTIMA (OSOBA ZA NEPRAVILNOST)

Sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (čl. 15. Stavak 2. tog naputka), obvezni ste da Vi kao imenovana osoba predate nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija ili jedinici lokalne samouprave do 31.03.2017. godišnje izvješće o nepravilnostima.

Slijedom navedenog skrećemo Vam pozornost na obvezu predaje Godišnjeg izvješća za period od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine u kojem se ispunjava zaseban obrazac za svaku prijavljenu nepravilnost uz objašnjenje nepravilnosti i to:

 • prijavljene nepravilnosti
 • uočene nepravilnosti
 • nepravilnosti iz pregleda Izjave o fiskalnoj dogovornosti

Ukoliko niste u mogućnosti učiniti isto iz bilo kojeg razloga, bit će nam zadovoljstvo ponuditi Vam naše usluge i to izradu:

 • Izjave o fiskalnoj dogovornosti za 2017. (pristojba iznosi 1.250,00 kn)
 • Godišnjeg izvješća o nepravilnostima u 2017. (pristojba iznosi 1.250,00 kn)

sa svim pripadajućim dokumentima spremnim za predaju nadležnim institucijama i ministarstvima.

Za izradu navedene dokumentacije potrebno je ispuniti i ovjeriti prijavnicu te istu poslati na e-mail: info@ekovet.hr

Obratite nam se sa punim povjerenjem, jer ćemo uvijek zastupati Vaše interese!

Prijavnicu preuzmite OVDJE.