Izrada dokumentacije prema zahtjevima GDPR

Edukos j.d.o.o. u suradnji sa Oskar Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o poziva Vas da nam se obratite sa povjerenjem za izradu dokumentacije prema zahtjevima GDPR-a.

Svi subjekti koji posjeduju nečije podatke (zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika) obavezni su ih štititi te poduzimati mjere i postupke koje propisuju zakoni i Opća uredba – GDPR. Nepoštivanje novih pravila iz Opće uredbe (GDPR-a) može rezultirati novčanim kaznama i do 20 milijuna eura ili 4% godišnjeg prometa.

Tvrtka Edukos j.d.o.o. Vam nudi provođenje postupka usklađivanja postojećih akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, a sve u skladu s Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 i Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03).


Naziv usluga koja se nudi:

1. Snimanje stanja i identifikacija potrebnih zbirki podataka u odnosu na osnovnu djelatnosti i ostale popratne djelatnosti.

2. Izrada zbirki osobnih podataka, što podrazumijeva:

 • kategorizacija osobnih podataka i kategorija ispitanika,
 • utvrđivanje ovlaštenja pristupu osobnim podacima,
 • utvrđivanje razine zaštite osobnih podataka izvršitelja obrade podataka ako su isti dani na obradu vanjskim suradnicima,
 • preporuke o obvezama o zaštiti osobnih podataka unutar pravne osobe,

3. Izrada pravnog akta i/ili dorada – Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

4. Izrada provedbenih akata, odluka, izjava (Izjava privole ispitanika i ostalih), i ostalo potrebnog i određenog predmetnom Uredbom

5. Korištenje i čuvanje osobnih podataka, što podrazumijeva:

 • izrada standarda postupaka i načina svrhe, opsega obrade i čuvanja osobnih podataka,
 • procjena da li postoji potreba za procjenom utjecaja na privatnost, te izrada procjene ako je potrebna,
 • utvrđivanje automatiziranog profiliranja korištenjem osobnih podataka te pravna analiza automatiziranog profiliranja korištenjem osobnih podataka,
 • analiza prikladnosti opsega korištenja osobnih podataka,
 • analiza potrebe za pseudonimizacijom osobnih podataka,

6. Zaštita osobnih podataka, što podrazumijeva:

 • analiziranje i izrada organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka s aspekta (organizacije, tehničke mjere i programske mjere)
 • analiziranje i izrada tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka,
 • preporuka izrada standardnog postupanja sa trećim stranama vezano za osobne podatke,
 • priprema standardnih pravila postupanja u slučajevima povrede osobnih podataka,
 • analiziranje pojedinih slučajeva povrede i davanja preporuka za buduće sprečavanje povreda,
 • priprema obavijesti o slučajevima povrede osobnih podataka nadzornim tijelu.


Za detaljne informacije o izradi dokumentacije, kao i tijek izrade projekta, pošaljite nam upit na info@ekovet.hr.

Radujemo se mogućnosti zajedničkog rada i napredovanja!