Misija & Vizija

Sažeti opis djelatnosti

Tvrtka Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. je specijalizirana za izradu Sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC, sve potrebne strateške dokumentacije (Strateški planovi, Strateški razvojni programi, Strategije razvoja urbanog područja, PRP, Operativni planovi, Strategije upravljanja imovinom..) s naglaskom na brzinu i efikasnost, a apsolutno jamstvo kvalitete je Referentna lista naših klijenata - preko 700 zadovoljnih klijenata u RH korisnika državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika, trgovačkih društava i dr. institucija.

 

Misija
Misija EKO-VET Proizvodnje d.o.o je edukacijom i usavršavanjem vlastitog kadra prenijeti i produbiti svijest korisnika usluge o prednostima europskih standarda kroz implementaciju istih. Jednako tako misija je i osposobiti korisnike usluga za upravljanje određenim sustavima.

 

Vizija
Vizija EKO-VET Proizvodnje d.o.o. je da u vremenski prihvatljivom periodu postane regionalni lider u implementaciji europskih standarda i pružanju usluga edukacije.