Ciljevi kvalitete

Ciljevi koje uprava postavlja pred sebe i pred cijelu organizaciju temelje se na politici kvalitete. Definirani su na način koji omogućuje mjerenje rezultata i stupnja postizanja ciljeva, odnosno ciljevi se kvantificiraju uvijek kada je to moguće. Kod definiranja ciljeva, uprava razmatra aktualne performanse usluga i procesa, zadovoljstvo klijenata i raspoloživost resursa potrebnih za ostvarenje ciljeva.
Ostvarenje ciljeva kvalitete je obvezan predmet razmatranja na pregledima koje provodi direktor minimalno jednom godišnje. Ciljevi kvalitete za sljedeće razdoblje sastavni su dio ocjene uprave.

 1. Podizati zadovoljstvo djelatnika tvrtke čijom će se motivacijom postići veća efikasnost rada i manja fluktuacija zaposlenika
 2. Kontinuirana briga i stvaranje preduvjeta za sigurniji način rada i očuvanje zdravlja i života zaposlenika
 3. Održavanje i jačanje gospodarske stabilnosti tvrtke i kontinuiranog rasta dobiti
 4. Izgrađivanje i održavanje dobrih i korektnih poslovnih odnosa sa svim subjektima s kojima se ulazi u poslovni odnos

Strateško planiranje i politika kvalitete su okvir za uspostavljanje ciljeva kvalitete. Uprava uspostavlja ciljeve da bi prateći njihovu realizaciju kroz izvršenje poslovnih planova i donoseći učinkovitu i djelotvornu ocjenu poboljšavala sposobnost organizacije.

Ciljevi kvalitete koji se moraju postići na dobrobit korisnika usluga (povećanje zadovoljstva pruženom uslugom, konkurentnosti), kao i na dobrobit same organizacije (učinkovitost i profitabilnost). Hijerarhijski i ostvarivi ciljevi kvalitete moraju biti konzistentno definirani. Aktivnosti vezane za ciljeve kvalitete moraju biti definirane i planirane. Nužni potencijali (financijski, materijalni i ljudski) moraju se uzeti u obzir.

O ciljevima kvalitete trebaju biti obaviješteni i zaposlenici na odgovarajući način kako bi mogli doprinijeti njihovom ostvarenju.

Kod uspostavljanja ciljeva, uprava uzima u obzir sadašnje i buduće potrebe organizacije i tržišta na kojem je prisutna, znakovite rezultate svojih ocjena sustava, sadašnje značajke proizvoda i procesa, stupnjeve zadovoljstva zainteresiranih strana, analizu konkurencije i potrebne resurse za ostvarenje ciljeva.

Opći ciljevi kvalitete u EKO-VET Proizvodnji d.o.o su:

 • postići i održavati visoku kvalitetu usluga koja će osigurati trajno zadovoljstvo kupca-korisnika usluga,
 • uspostaviti visoku razinu kulture poslovnog komuniciranja i izgraditi takav odnos prema kupcu-korisniku usluge da svi zaposlenici vode maksimalnu brigu o njegovim potrebama,
 • izgraditi i unapređivati poslovne procese kako bi se osigurala stalna razina i poboljšanje kvalitete usluga, zadovoljstvo svih zainteresiranih strana i kako bi se postiglo što efikasnije upravljanje organizacijom,
 • razvijati svijest zaposlenika o važnosti kvalitete i potreba kupca-korisnika usluge, te permanentno stručno usavršavati zaposlenike i suradnike,
 • pratiti i prema potrebama ovladavati svim relevantnim novim metodama te standardima kvalitete procesa i usluga,
 • održavati i jačati poziciju na tržištu,
 • voditi brigu o sigurnosti na radu,
 • voditi brigu o potrebama i zadovoljstvu zaposlenika i šire društvene zajednice.

Na temelju ovih općih ciljeva i politike kvalitete u godišnjim se planovima definiraju i razrađuju kratkoročni ciljevi kvalitete. Navedeni ciljevi kvalitete su dugoročni ciljevi u EKO-VET Proizvodnji d.o.o. i u skladu su s politikom kvalitete. Uspostavljeni su na odgovarajućim funkcijama i razinama organizacije. Kratkoročni ciljevi sadržani su u poslovnim planovima