Popis održanih seminara

Popis održanih seminara za FMC

 1. VIŠNJICA, 28.09.-29.09.2010. (5 polaznika)

 2. VINKOVCI, 04.11.-05.11.2010. (24 polaznika)

 3. SPLIT, 20.01.-21.01.2011. (6 polaznika)

 4. VINKOVCI II, 16.02.2011. (54 polaznika)

 5. CRIKVENICA, 04.03.2011. (28 polaznika)

 6. GRUBIŠNO POLJE, 15.04.2011. (13 polaznika)

 7. VODICE, 12.05.2011. (41 polaznik)

 8. OSIJEK, 07.06.2011. (34 polaznika)

 9. GOSPIĆ, 28.06.2011. (19 polaznika)

 10. OSIJEK II, 29.06.2011. (9 polaznika)

 11. VARAŽDIN, 15.09.2011. (14 polaznika)

 12. KARLOVAC, 23.09.2011. (20 polaznika)

 13. SISAK, 29.09.2011. (14 polaznika)

 14. SLAVONSKI BROD, 07.10.2011. (9 polaznika)

 15. ZADAR, 26.10.2011. (19 polaznika)

 16. KRAPINA, 17.11.2011. (15 polaznika)

 17. ZAGREB, 13.12.2011. (24 polaznika)

 18. OSIJEK, 08.03.2012 (9 POLAZNIKA)

 19. SLAVONSKI BROD, 09.03.2012. (23 POLAZNIKA)

 20. VIROVITICA, 13.03.2012. (21 POLAZNIK)-izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 21. ZAGREB, 14.03.2012. (15 POLAZNIKA)- izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 22. VARAŽDIN, 15.03.2012. (13 POLAZNIKA)- izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 23. KRAPINA, 16.03.2012. (8 POLAZNIKA)- izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 24. RIJEKA, 19.03.2012. (24 POLAZNIKA)- izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 25. SPLIT, 21.03.2012. (18 POLAZNIKA)-izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 26. ZADAR, 22.03.2012. (25 POLAZNIKA)-izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti

 27. METKOVIĆ, 23.03.2012. (11 POLAZNIKA)-izrada izjava o fiskalnoj odgovornosti

 28. SUPETAR, 24.03.2012. (13 POLAZNIKA)- izrada izjavi o fiskalnoj odgovornosti

 29. ZAGREB, 13.09.2012. (34 POLAZNIKA)

 30. ZAGREB, 20.09.2012. (45 POLAZNIKA)

 31. SPLIT, 01.10.2012. (22 POLAZNIKA)

 32. SPLIT, 02.10.2012. (25 POLAZNIKA)

 33. VUKOVAR, 10.10.2012. (16 POLAZNIKA)

 34. VUKOVAR, 11.10.2012. (14 POLAZNIKA)

 35. BJELOVAR, 23.10.2012. (15 POLAZNIKA)

 36. BJELOVAR, 24.10.2012. (10 POLAZNIKA)

 37. STON, 05.11.2012. (32 POLAZNIKA)

Za listu svih održanih seminara molimo da nas kontaktirate.