Međunarodni kongres

Bizovačke toplice (18.03.2010 - 20.03.2010)

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
sukladno najavljenom EKO-VET poslovna udruga veterinara, veterinarskih tehničara i veterinarskih organizacija sa grupacijom svojih poslovnih partnera poziva vas da sudjelujete kao sudionik izlagač ili pak natjecatelj u ocjenjivanju proizvoda na jedinstvenom međunarodnom ekološkom kongresu, izložbi i ocjenjivanju proizvoda, pod nazivom:

EKO-VET FEST 2010
"ŽIVJETI U SKLADU S PRIRODOM"

koji se od 18. do 20. 03. 2010 održava u Bizovačkim toplicama, Osječko-Baranjska županija.

kongresi

PROGRAMSKA PLATFORMA

Riječ je o multi-strukturalnom skupu stručnjaka, ekoloških proizvođača, pa tako i konvencionalnih proizvođača u regiji i središnjoj Europi čija je želja da se putem EKO-VET FEST -a trajno podiže razina svjesnosti o značaju i potencijalu ekološke proizvodnje za gospodarstvo na području šire regije te središnje i jugoistočne Europe.

EKO-VET FEST je namijenjen svima - agronomima, veterinarima, šumarima, liječnicima, eko-proizvođačima, prostornim ekolozima, tehnolozima, stručnjacima u institutima, zavodima i na fakultetima, poslovnim ljudima koji se bave prodajom eko-proizvoda, hotelijerima i turističkim stručnjacima, udruženjima za zaštitu okoliša ali i potrošača odnosno svima koji ekologiju doživljaju kao izazov i gospodarsku granu sadašnjice i budućnosti.

NATJECANJE i IZLOŽBA

U okviru izložbeno-natjecateljskog segmenta pozivamo na natjecanje i ocjenjivanje za GRAND PRIX EKO-VET FEST-a sve proizvođače kvalitetno proizvedenih proizvoda obzirom na korištene sirovine, tehnologiju prerade, način pakiranja i proizlazeće nusproizvode razgradnje.
Svi prijavljeni proizvodi se ocjenjuju u okviru dviju temeljnih kategorija:

EKOLOŠKI PROIZVOD

PROIZVOD
Pod EKOLOŠKIM PROIZVODOM podrazumijevamo proizvod proizveden i označen sukladno odredbama važećih nacionalnih zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda odnosno općenito ekoloških proizvoda te propisa donesenih na temelju odnosnih zakona.

Pod PROIZVODOM podrazumijevamo proizvod kojeg karakterizira kvalitetan sirovinski sastav proizvoda i adekvatna tehnologija prerade, ali nema nacionalnu ekološku markicu (znak ekoproizvoda) ili je u procesu njena certificiranja odnosno dobivanja.

Svi prijavljeni proizvodi se ocjenjuju unutar navedenih trinaest skupina:

 • MESO I MESNE PRERAĐEVINE
 • RIBA I RIBLJE PRERAĐEVINE
 • MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
 • PČELINJI PROIZVODI
 • ŽITARICE I PEKARSKO MLINSKI PROIZVODI
 • PRERAĐEVINE VOĆA I POVRĆA
 • BEZALKOHOLNI NAPITCI I ALKOHOLNA PIĆA
 • KONDITORSKI PROIZVODI
 • STOČNA HRANA
 • ZAŠTITNA SREDSTVA I ISHRANA ZA BILJE
 • KEMIJSKI PROIZVODI
 • KOZMETIČKI PROIZVODI
 • MEDICINSKO-FARMACEUTSKI PRIPRAVCI
 • ETNO PROIZVODI

Svaki član žirija ocjenjuje sljedeće parametre svakog proizvoda na posebnom obrascu:

 • sastojke i vrijednost proizvoda
 • konzistenciju i tehnološku obradu proizvoda
 • organoleptička svojstva proizvoda
 • ambalažu i dizajn

Svaki parametar ocjenjuje se ocjenom od 1 do 10 bodova, a svaki proizvod može biti maksimalno ocijenjen sa 40 bodova.
Organoleptička i ostala svojstva ocjenjivat će stručni žiriji, koje imenuje EKO-VET POSLOVNA UDRUGA VETERINARA.

PRIZNANJA

A) POJEDINAČNI PROIZVODI

Za pojedinačne proizvode unutar pojedine skupine dodjeljuju se temeljem polučenih bodova sukladno članku 5. i članku 6. Pravilnika o ocjenjivanju:

 • Zlatna medalja sa diplomom
 • Srebrna medalja sa diplomom
 • Brončana medalja sa diplomom

B) SKUPINA PROIZVODA

Prozvođačima, koji osvoje ukupno najviše bodova temeljem navedenih bodova za sve
nagrađene proizvode unutar iste skupine proizvoda, dodjeljuje se naslov:
POBJEDNIK SKUPINE I VELIKA ZLATNA MEDALJA

C) GRAND PRIX EKO VET FEST-a 2010.

Priznanje GRAND PRIX EKO VET FEST 2010. dodjeljuje se proizvođaču sa ukupno najviše osvojenih bodova iz skupina PROIZVODI i SKUPINA PROIZVODA dobivenih zbrojem osvojenih bodova za pojedine proizvode i grupe proizvoda.

PRODAJNA IZLOŽBA

U prilogu dostavljamo i sve obrasce za prijavu proizvoda za natjecanje kao i za rezervaciju prostora za izlaganje proizvoda, koje isto tako možete naći i na web stranici EVF-a www.ekovet.hr.

Cijena štanda 500,00 kn + PDV/ m2 pulta.

PRIJAVE i SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Za prijave, registraciju i smještaj sudionika u Bizovačkim toplicama, te za pružanje svih vrsta informacija brine se operativni centar i tajništvo EKO-VET FEST -a, koji će Vam dati precizne naputke:

EKO-VET FEST 2010
Šetalište 150 Brigade 8, 10 000 Zagreb, HRVATSKA