Održani seminari u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru 27.10. - 30.10.2014.

Eko-Vet stručan tim i dalje nastavlja organizirati jednodnevne edukativne seminare vezane uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, odnosno o zakonskim obvezama trgovačkih društava i svih drugih pravnih osoba (javna poduzeća) u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne regionalne samouprave.

Ciklus jednodnevnih seminara je trajao od 27.10. do 30.10. u našim istaknutim hrvatskim gradovima: Osijek, Zagreb, Rijeka, Zadar, a odaziv je nadmašio očekivanja, što je pozitivan trend u prepoznavanju važnosti same Izrade i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti te zalaganja svih sudionika na seminaru koji su na vrijeme prepoznali važnost dobre pripreme da bi uvijek bili spremni na sve izazove koje donosi financijsko upravljanje i kontrola i fiskalna odgovornost.

Financijsko upravljanje i kontrole predstavlja sveobuhvatan sustav unutarnjeg upravljanja financijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, te uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju. Najvažniji mehanizam izvještavanja o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola i transparentnosti poslovanja predstavlja predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Zahvalni smo svima koji su se odazvali na seminar te pozivamo sve zaineresirane da nam se pridruže na zadnjem ciklusu seminara početkom 12. mjeseca.