Jedinstveno školovanje za Lag Arion

Kako raste potreba za stručnim i kvalitetnim edukacijama, organizacija školovanja je kontinuirana te  je i ovog puta Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. uz suradnju s Poslovnom zajednicom za restrukturiranje i menadžment i LAG „Adrion“ organizirala jedinstveno akreditirano školovanje 12. i 13.06. u Makarskoj za Voditelja FMC-a (financijsko upravljanje i kontrola).  

Školovanje je odrađeno na najvišem nivou stručnosti, polaznici su uz stručnu literaturu i materijale dobili izvrsno znanje po pitanju financijskog upravljanja i kontrole, a kroz školovanje su, odnosno diskusije riješili i određene nedoumice po pitanju financijskog poslovanja te se suradnja i nakon školovanja nastavila s polaznicima školovanja.