Prvi ciklus školovanja u 2015. godini

U današnjem dinamičnom okruženju ekonomski principi su manje više ostali jednaki, ali se promijenila sama primjena principa. Principi nisu recepti te je stoga potrebno proaktivno razmišljati. S time je završen prvi ciklus jedinstvenog akreditiranog školovanja za Voditelja financijskog upravljanja i kontrole – FMC i Stručnjaka za strateški plan.

Školovanje je bilo namijenjeno svim javnim tijelima, prvenstveno kako bi zajedničkom suradnjom polaznici školovanja i Eko-Vet Tim uspješno upravljali i nadograđivali znanje o financijskom upravljanju i kontroli (FMC) te donosili bitne strateške odluke.

Cilj školovanja bio je provesti edukaciju kroz određene module za FMC, odnosno razrada suštine strateškog plana, osnova strategije te usklađenje ciljeva organizacije u skladu s proračunom/financijskim planom. Polaznici su stekli nova znanja i vještine kroz praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog FMC projekta, izradu registra rizika, praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji te kako sastavljati dokumentaciju sustava. U segmentu stretegije obučeni su kako strateški djelovati i usmjeravati poslovanje prema ostvarenju vizije i misije same organizacije.

Školovanje se održalo u Zagrebu i Splitu u trajanju od 2 dana, kako bi svima bilo dostupno. Edukacija je realizirana interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijama, vježbama te polaganjem ispita, čime su polaznici stekli uvjete za izdavanje certifikata.

Stručni predavači bili su: Nalvedina Rukavina, EOQ menadžer kvalitete iz ureda Zagreb, Brankica Bataković, voditelj sektora za strateško planiranje i EOQ menadžer kvalitete te Kristina Petričević, voditelj za rizike i EOQ menadžer kvalitete.

Školovanje je odrađeno na najvišem nivou stručnosti, polaznici su uz prezentacijske materijale dobili izvrsno znanje po pitanju financijskog upravljanja i kontrole i strateškog planiranja, a kroz školovanje su, odnosno diskusije riješili i određene nedoumice po pitanju financijskog poslovanja i strategije te su suradnja i kontakt s polaznicima nastavljeni i nakon školovanja.

Pridružite nam se i Vi na jednom od sljedećih ciklusa školovanja, kako biste povećali učinkovitost svoje organizacije kroz unaprjeđenje vlastitog znanja.