Zadnji ciklus seminara "Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti"

Organiziramo zadnji ciklus jednodnevnih edukativnih seminara pod nazivom:

"IZRADA I PREDAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI"

Seminar se održava:

  • 01.12.2014. HOTEL SILVER, Martina Divalta 84, OSIJEK / početak u 10:00 sati
  • 02.12.2014. HOTEL HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB, Dvorana „Matoš“ / početak u 09:00 sati
  • 03.12.2014. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN, Šetalište Pazinske Gimnazije 1, PAZIN/ početak u 09:00 sati
  • 04.12.2014. ŽUPANIJSKA KOMORA OTOČAC, Ulica Kralja Zvonimira 16, OTOČAC/ početak u 09:00 sati
  • 05.12.2014. SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU, Mike Tripala 6, SPLIT/ početak u 09:00 sati

Seminar će obuhvatiti aktualne teme:

  • Upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza prema izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14)
  • Novonastale obveze donošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Pojašnjavanje specifičnosti i mogućnosti davanja pojedinih odgovora u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti - obvezne i preporučene reference odnosno dokazi na potvrdne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
  • Rokovi i obveze predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti - prekršajne odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno predaju nevjerodostojne Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Namjena seminara: seminar je namijenjen prvenstveno trgovačkim društvima i svim drugim pravnim osobama (javnim poduzećima) u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne regionalne samouprave.

Način realizacije: seminar se realizira interaktivnom  PPT prezentacijom, diskusijama, odgovorima na pitanja, prezentacijom programskog (software–skog) ispunjavanja Upitnika i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa  planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti, a predviđeno vrijeme trajanja seminara je cca 7 sati.

Kotizacija za seminar: 1.000,00 + PDV

Svoj dolazak možete potvrditi ispunjavanjem prijavnice te slanjem iste na e-mail: abenjak@ekovet.hr

Prijavnicu za seminar preuzmite OVDJE.