Seminar: Zakon o pravu na pristup informacijama i izrada izvješća za tijela javne vlasti

najnovije-4

Zakonske obveze tijela javnih vlasti!

 • Zakonom se uređuju obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
 • Seminar se održava: 11.02.2015. u Osijeku, 12.02.2015. u Zagrebu i 13.02.2015. u Splitu.
 • Pozivamo sva tijela javne vlasti da se pridruže seminaru.

Seminar na temu: Zakon o pravu na pristup informacijama i izrada izvješća (Zakonska obveza)

 • Kako imenovati i razriješiti Službenika za informiranje?
 • Obveze tijela javne vlasti;
 • Ograničenja prava na pristup informacijama;
 • Postupovne odredbe;
 • Službenik za informiranje kroz odgovornosti i ovlasti;
 • Nadzor nad provedbom Zakona;
 • Izvješćivanje Povjerenika
 • Prekršajne odredbe

SEMINAR SE ODRŽAVA NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA sa početkom u 10h:

11.02.2015. OSIJEK, Hotel Silver, Martina Divalta 84
12.02.2015. ZAGREB, Hotel Holiday, Jankomir 27
13.02.2015. SPLIT, Suvremeno učilište u Splitu, Put Brodarice 6

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Službenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Ovaj Zakon NN25/13 na snazi od 08.03.2013. sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: – Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, – Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Napomena:
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti koje suprotno odredbama ovog Zakona onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR: 980,00 KN
CIJENA UKLJUČUJE:

 • skripte za predavanje
 • osvježenja u pauzama predavanja

Svoj dolazak možete potvrditi ispunjavanjem prijavnice te slanjem iste na e-mail:
abenjak@ekovet.hr

Veseli nas da ćete nam se pridružiti!

Prijavnicu za seminar preuzmite OVDJE.