Jednodnevni seminar za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne (regionalne) samouprave

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo kako je uspješno održan još jedan u nizu ciklusa jednodnevnih seminara za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Seminar na temu „Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti“ održan je 28.05.2014. u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Vukovaru, 29.05.2014. u Zagrebu u hotelu Holiday te 30.05.2014. u Splitu u Suvremenom učilištu Split.

Seminar je bio namijenjen prvenstveno trgovačkim društvima i svim drugim pravnim osobama (javnim poduzećima) u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Seminar je također bio primjenjiv i poželjan za jedinice lokalne, regionalne (područne) samouprave, te proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Stručni predavači sa višegodišnjim iskustvom rada na implementaciji sustava financijskog upravljanja i kontrole i fiskalne odgovornosti uspješno su doskočili svim promjenama zakonskih regulativa i pritom razjasnili brojne upite polaznika seminara na tu temu.

Polaznici seminara su uglavnom bili djelatnici javnih poduzeća, s kojima se nastavlja kvalitetna suradnja i održava kontinuirani kontakt u svrhu što boljeg svladavanja materije seminara, odnosno upotpunjavanje predznanja kojeg su stekli sa seminara.

Također izražavamo zahvalu svima koji su se odazvali na seminar, prepoznavajući važnost dobre pripreme kako bi uvijek bili spremni na sve izazove koje donosi financijsko upravljanje i kontrola i fiskalna odgovornost te pozivamo na nove cikluse seminara koji će se uskoro organizirati.

Tijek odvijanja seminara i ugodnu radnu atmosferu pogledajte u Fotogaleriji.