Izvanredan ciklus seminara: „Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti“

Zbog velike zainteresiranosti, organiziramo izvanredan ciklus seminara vezan uz:

„IZRADU I PREDAJU IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI“

kako bismo Vas obučili da kvalitetno ispunite svoju zakonsku obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 28.02.2015. godine.

Seminar se održava:

  • 19.01.2015. u 10:00 sati / HOTEL SILVER, Martina Divalta 84, OSIJEK
  • 20.01.2015. u 10:00 sati / HOTEL HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB
  • 21.01.2015. u 10:00 sati / CENTAR TEHNIČKE KULTURE, Školjić 5d i 6, RIJEKA
  • 22.01.2015. u 10:00 sati / ŽUPANIJSKA KOMORA ZADAR, Špire Brusine 16, ZADAR
  • 23.01.2015. u 10:00 sati / OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, STON

Seminar će obuhvatiti aktualne teme:

  • Upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza prema izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14)
  • Novonastale obveze donošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Pojašnjavanje specifičnosti i mogućnosti davanja pojedinih odgovora u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti - obvezne i preporučene reference odnosno dokazi na potvrdne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
  • Rokovi i obveze predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti - prekršajne odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno predaju nevjerodostojne Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Namjena seminara: seminar je namijenjen prvenstveno trgovačkim društvima i svim drugim pravnim osobama (javnim poduzećima) u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne regionalne samouprave.

Način realizacije: seminar se realizira interaktivnom  PPT prezentacijom, diskusijama, odgovorima na pitanja, prezentacijom programskog (software–skog) ispunjavanja Upitnika i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa  planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti, a predviđeno vrijeme trajanja seminara je cca 6 sati.

Kotizacija za seminar: 1.000,00 + PDV

Svoj dolazak možete potvrditi ispunjavanjem prijavnice te slanjem iste na e-mail: abenjak@ekovet.hr

Prijavnicu za seminar preuzmite OVDJE.